SFH

 • Ole Priess den 26-11-2015
  Kære forældre
   
  Ny skoleordning
  Et enigt Byråd har den 17. november 2015 besluttet en ny skoleordning for Holstebro by pr. 1. august 2016 med henblik på, at skabe en fremtidssikret folkeskole i balance. Det vil sige, at der etableres ét samlet skoledistrikt for Holstebro by. I forlængelse heraf er det besluttet at lukke Ellebækskolen i sommeren 2018 og Sct. Jørgen skole i sommeren 2017, således eleverne i Holstebro by samles på Rolf Krake skolen, Sønderlandsskolen og skolen på Nørre Boulevard (nuværende Birkelundskolen). Samtidig er det besluttet, at færdiggøre Sønderlandsskolen med et udvidet byggeri i en etape 2. Dertil afsættes 80 millioner kroner til nybyggeri og renovering på skolen ved Nørre Boulevard (nuværende Birkelundskolen).
   
  Proces vedrørende renovering og byggeri
  Der har været eksterne arkitekter og rådgivere til at kvalificere beslutnings- og beregningsgrundlag for renoveringen og nybyggeriet på Nørre Boulevard (nuværende Birkelundskolen). Dertil er der indledningsvist udarbejdet et arkitekt oplæg til, hvordan en renovering og et nybyggeri kan realiseres. Samtidig med beslutningen om en ny skoleordning, så besluttede Udvalget for Børn og Unge at iværksætte 3 workshops med forældre, elever og medarbejdere fra skolebestyrelserne med henblik på, at drøfte rammerne og forventningerne til renoveringen og nybyggeriet på Nørre Boulevard. Der er allerede gennemført 2 workshops med oplæg, gruppearbejde og mange inputs, som har givet anledning til en række konkrete ændringsforslag, prioriteringer, opmærksomhedspunkter og så videre. På den sidste workshop i næste uge præsenteres opsamlingen, der danner grundlag for den videre projektering, som omfatter et byggeudvalg med repræsentanter fra skolerne, valg af ekstern rådgiver og planlægningen af det endelige udbud ved entreprenør.
   
  Deltagelse af forældrerepræsentanter
  Samtidig skal orienteres om, at forældrene fra Ellebækskolens og Birkelundskolens skolebestyrelse har valgt at trække sig fra samarbejdet om anvendelsen af de afsatte 80 millioner efter de første 2 workshops. De indsamlede inputs til renovering og nybyggeri ved Nørre Boulevard indgår i det videre arbejde med at skabe rammerne om en fremtidssikret og attraktiv folkeskole i Holstebro vest.
   
  Såfremt der er spørgsmål eller lignende, så er man som forældre velkommen til at kontakte os fra skoleledelsen eller skoleafdelingen.
   
  Med venlig hilsen

  Ole Priess


   
 • ikon
  Gitte Moeskjær Jensen den 23-11-2015

  En ny skoleordning for Holstebro midtby betyder også en ny skoleindskrivning til 0. klasse for skoleåret 2016/2017.
  En gruppe arbejder lige nu på højtryk for at blive klar
  med information om de nye retningslinjer, så du i januar 2016 kan skrive dit barn op til skole.
  Yderligere information kan læses på  vedhæftede bilag.

 • ikon
  Ole Priess den 20-11-2015
  Forbereder indskrivning til 0. klasse

  En ny skoleordning for Holstebro midtby betyder også en ny skoleindskrivning til 0.
  klasse for skoleåret 2016/2017. En gruppe arbejder lige nu på højtryk for at blive klar
  med information om de nye retningslinjer, så du i januar 2016 kan skrive dit barn op
  til skole.

Besøgstæller

103160

50 års jubilæum

Tekst

Sct. Jørgens Skole har i august 2015 haft 50 års jubilæum. Det blev fejret med arrangementer/fest for tidligere elever og ansatte.